ถามแพทย์

  • ประจำเดือน เดือน

  •  Nut
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์กับแฟน ใส่ถุงตลอดไม่รั่วไม่ขาด แต่เดือนนี้ประจำเดือนไม่มา ตรวจแล้วเป็นลบเพราะไรค่ะมาไม่ค่อยตรงรอบด้วยค่ะมีอาการเครียดด้วยเดือนที่แล้วได้มีการกินยาคุมฉุกเฉินก่อนหน้า นี้มีการกินคุม ยาคุมฉุกเฉินบ้าง แต่เดือนนี้ไม่ได้กินยาคุมอะไรไใดๆเลยเพราะอะไรถึงประจำเดือนไม่มาคะ