ถามแพทย์

 • ประจำเดือนขาดหายไป 2 เดือนแล้วเพิ่งมา 2 วัน มานิดเดียว จะท้องไหม

 • ประจำเดือนถ้ามาปกติวันที่15-20 แต่ตอนนี้2เดือนแล้วพึ่งจะมา มาแค่วันที่20-21 มานิดเดียว แต่ยังไม่ได้ตรวจโอกาสจะท้องไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ จันทร์จิรา มหาโพธิ์,

                        การที่ประจำเดือนขาดไป 2 เดือน แล้วต่อมามีเลือดออก อาจเป็น

                        1. เลือดประจำเดือน ซึ่งการที่ประจำเดือนขาดหายไปรวมถึงมาน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น หรือเกิดจากมีภาวะถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) เป็นต้น

                       2. เลือดออกจากภาวะแทรกซ้อนจากกาาตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น

                       หากมีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจาหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ และไม่ได้มีเลือดออกกะปริดกะปรอยออกมาหลังจากนี้ เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นประจำเดือนค่ะ ดังนั้น ให้สังเกตประจำเดือนในรอบถัดๆ ไปต่อว่า จะมาเป็นปกติหรือไม่ค่ะ