ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ 3 มิ.ย. ประจำเดือนมาแล้ว ได้ไปฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดเข็มแรกประจำเดือนมามาก ฉีดเข็มที่ 2 ประจำเดือนยังไม่มา

 •  vinvin
  สมาชิก
  ได้มีเพศสัมพันธ์เมื่อ 3 มิ.ย.ค่ะ แล้วในวันที่21-25 มิ.ย.ได้มีเลือกออกเหมือประจำเดือนค่ะ แต่มาน้อยมากๆ แล้ววันที่25 มิ.ย.ก็ได้ไปตรวจค่ะขึ้น1ขีดแล้วในวันที่9 ก.ค.ได้ไปฉีดยาคุมแบบ 1 เดือน (เป็นเข็มแรกในชีวิตค่ะ) แล้วในวันที่27ได้มีประจำเดือนค่ะแต่มามากมาถึงวันที่9 ส.ค.เลยค่ะแต่พอไปฉีดยาคุมอีกเข็มเลือดก็หยุดค่ะ แต่เดือนนี้ประจำเดือนเลือนมา3วันแล้วค่ะ ปล.ตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดที่บอกก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อีกเลยค่ะ แล้วก็ไม่ได้กินยาคุมตอนที่ประจำมาน้อยด้วยค่ะ มีการตรวจการตั้งครรภ์หลายครั้งมากแต่ขึ้น1ขีดหมดเลย อยากทราบว่าทำไมประจำเดือนเดือนนี้ยังไม่มาคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ vinvin,

                      การมีเลือดออกในวันที่ 21-25 มิ.ย. หากอยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ก็น่าจะเป็นประจำเดือนได้ และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น นอกจากนี้ หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์ดูแล้วในวันที่ 25 มิ.ย. แล้วพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์แต่อย่างใดค่ะ

                      ส่วนการเริ่มฉีดยาคุมกำเนิดเข็มแรกในวันที่ 9 ก.ค. แล้วในวันที่ 27 ก.ค. ได้มีเลือดออกมามากและนานหลายวัน ก็น่าจะเป็นผลจากการฉีดยาคุมได้ และหากได้ฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 9 ส.ค. การออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ

                       ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 1 เดือนนั้น ประจำเดือนมักจะมาเมื่อเข้าสู่กลางสัปดาห์ที่ 4 ของการฉีดยา ซึ่งหากฉีดไปในวันที่ 9 ส.ค. ประจำเดือนก็น่าจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไปค่ะ ดังนั้น ก็ควรรดูประจำเดือนต่อไปอีกซัก 2-3 วันก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ ทั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ เพราะหากมีเพศสัมพันธ์ไปตั้งแต่เดือน มิ.ย. แล้วไม่ได้มีอีก ก็จะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ