ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์เดือน ธ.ค. ประจำเดือนมาสิ้นเดือน ธ.ค. และ ม.ค. แต่เดือน ก.พ.ไม่มา ท้องไหม

  •  Choms
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์ตอนเดือนธ.ค แต่ตอนสิ้นเดือนธ.คก็เป็นประจำเดือนเดือนม.คก็เป็นพอมาเดือนก.พประจำเดือนไม่มาแต่ในช่วงนี้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เลยมีโอกาศท้องมั้ยคะ หรือสาเหตุเกิดจากอะไร

    สวัสดีค่ะ คุณ Choms,

                            หากประจำเดือนได้มาแล้วในช่วงสิ้นเดือน ธ.ค. และ ม.ค. ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเดือน ธ.ค. และหากหลังจากที่มีประจำเดือนมาแล้ว ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อีก ก็จะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ประจำเดือนในเดือน ก.พ.ยังไม่มา ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น แนะนำควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะ ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ