ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ ปกติประจำเดือนมาวันที่ 25 แต่ไม่มา ตรวจวันที่ 28 แล้วไม่ท้อง จะท้องไหม

  •  Poramaporn Milk
    สมาชิก
    ประจำเดือนไม่มา 1 เดือนค่ะ มีอะไรกับแฟนวันที่ 18,26,27 ก.ค ค่ะ(ไม่ได้ใส่ถุงปล่อยนอกค่ะ) ปกติประจำเดือนมาวันที่ 25 ค่ะ วันที่ 28 ได้ซื้อที่ตรวจครรภ์มาแต่พอตรวจไม่พบว่าท้องค่ะ จนถึงปัจจุบันวันที่ 4 ส.ค ไม่มีอาการเกี่ยวกับคนท้องเลยค่ะ มีแต่อาการท้องร่วง และเครียดเป็นส่วนใหญ่ อยากทราบว่าจะท้องมั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Poramaporn Milk,

                            หากได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 18, 26-27 ก.ค. การตรวจหาการตั้งครรภ์ในวันที่ 28 ก.ค. ถือว่าเร็วไปที่จะตรวจพบได้ค่ะ ดังนั้น ควรรอไปประมาณ 2 สัปดาห์ นับจากที่ได้มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายไปก่อน คือรอจนถึงวันที่ 10 ส.ค. หากยังไม่มีประจำเดือนมา ก็ให้ตรวจหาการตั้งครรภ์ดูอีกครั้ง หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ประจำเดือนไม่มา จึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น ดังนั้น หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ การที่มีความเครียด และมีอาการท้องเสีย ก็อาจเป้นสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ค่ะ