ถามแพทย์

 • ประจำเดือนล่าสุดมาวันที่ 22-25 พ.ย. แล้วไม่มาอีกเลย จะท้องไหม

 •  Patchamon Phummang
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาลาสุดวันที่22พ.ย ค่ะ หมด25 พ.ย ค่ะ แล้วประจำเดือนก็ยังไม่มาอีกเลยจนถึงวันนี้ค่ะ ตะท้องไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Patchamon Phummang,

                        หากประจำเดือนล่าสุดมาวันที่ 22-25 พ.ย. แล้วในตอนนี้ยังไม่มา และที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ ก็อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น

                         - การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด

                        - มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว

                        - มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น

                        - มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ

                       - มีพังผืดเกิดขึ้นในมดลูก

                       - หากอายุ 40 ปีขึ้นไป อาจเป็นอาการของวัยก่อนหมดประจำเดือนได้

                       หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ แนะนำควรรอประจำเดือนต่อไปก่อน หากเกิน 3 เดือนแล้วประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ