ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มา

  •  parichat11
    สมาชิก
    คือประจำเดือนมาครั้งล่าสุดคือ29ตุลาคม ละมีอะไรกับแฟนวันที่23พฤศจิกายน ใส่ถุง แต่กินยาคุมฉุกเฉินภายใน24ชั่วโมง ละวันที่25ไม่สบายพอดี ปกติกินยาคุใจะมีเลือดออกภายใน1อาทิตย์แต่ไม่มีเลย ปจด จะเลื่อนไปขนาดไหนคะ สรุปคือ เดือนพฤศจิกายนประจำเดือนไม่มา1เดือนแล้วค่ะ