ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ หลั่งนอกตลอด ประจำเดือนไม่มา 1 เดือน ให้นมบุตรอยู่ จะท้องไหม

 •  สกาย ลาย
  สมาชิก
  ประจำเดือนไม่มา1เดือน ให้นมบุตรอยู่คะ มีพสพ.ไม่เคยหลั่งในคะ แบบนี้จะมีสิทท้องไหมคะ กังวลมากคะ

  คุณ สกาย ลาย

  การใหนมบุตร ภายใน 1 เดือน ปกติ ปจด จะยังไม่มา เพราะมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมากดฮอร์โมนการตกไข่เอาไว้จึงไม่ท้องครับ   แต่ก็ไม่เสมอไป จากข้อมูลทางการแพทย์ส่วนน้อยมาก ก็มีโอกาสท้องได้  แต่มักพบในระยะให้นมบุตรเดือนหลังๆ  

  ถ้ากังวลมากลองซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มากตรวจด้วยตนเอง เป็นประจำก็พอจะเชื่อได้ครับ จะได้ไม่กังวล

  กรุณาอ่านเพิ่มเติม เรื่อง  ประจำเดือนหลังคลอด ได้ที่นี่ครับ