ถามแพทย์

 • ประจำเดือนจะมาทุกวันที่ 4-5 ของทุกเดือน เมื่อสิ้นเดือนมีเพศสัมพันธ์ ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  FFFFFF
  สมาชิก
  ประจำเดือนจะมาทุกวันที่4-5ของทุกเดือน แต่เมื่อตอนสิ้นเดือนมีไรกับตอนนี้ยังไม่มีประจำเดือน คาดว่าจะมีโอกาสท้องไหมค่ะ

  สวัสดีครับคุณ FFFFF

  ตามการคุมกำเนิดโดยนับวันตกไข่ คือ ก่อน 7 หลัง 7 วัน มี ปจด  ก็เข้าสูตรนี้ได้ครับ ไม่ทราบตอนสิ้นเดือนตรงกับก่อนมีปจด 7 วันไหม  แต่วิธีนี้มีโอกาสท้องได้ 10-20% ผลไม่ค่อยแน่นอนเพราะการนับการตกไขค่อนข้างยาก  บางคนนับอุณหภูมิร่างกายด้วย

  สรุป มีโอกาสท้องครับ