ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 5-8 และ 17-19 เม.ย. เดือน พ.ค. ประจำเดือนยังไม่มา ตรวจแล้วไม่ท้อง จะมาเมื่อไหร่

 •  Suthatip Kikk
  สมาชิก
  เดือน เมษายน ประจำเดือนมามา2ครั้ง วันที่5-8 และ 17-19แล้วมีเพศสัมพันธ์กับสามี พอมาเดือนพฤษภาคม ประจำเดือนเลยวันแล้วยังไม่มา มีอาการ ปวดหลัง ตกขาว ตรวจการตั้งครรภ์แล้ว ขึ้นขีดเดียว แล้วจะท้องไหม แล้วนานไหมประจำเดือนจะมาอีก

  สวัสดีค่ะ คุณ Suthatip Kikk,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 5-8 เม.ย. และมาอีกครั้งในวันที่ 17-19 เม.ย. ถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สั้นกว่าปกติ ดังนั้น เลือดที่ออกอาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ เช่น อาจเกิดจาก

                    1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น ท้องนอกมดลูก แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ  เป็นต้น 

                    2. ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                    3. มดลูกอักเสบ แต่จะมีอาการตกขาวที่ผิดปกติและปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                    4.ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                     5. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ 

                     6. มีโรคในระบบอื่นๆ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                    ส่วนในเดือน พ.ค. นี้ หากประจำเดือนยังไม่มา แต่ได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว พบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น การที่มีระยะห่างระหว่างประจำเดือนสั้นกว่าปกติในรอบก่อน และต่อมาขาดหายไป อาจเกิดจากการผลิตฮอร์โมนของรังไข่ที่ผิดปกติ หรือมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติได้ ดังนั้น หากไม่ได้ใช้ยาฮอร์โมนใดๆ อยู่ และประจำเดือนยังคงไม่มา หรือมาผิดปกติอีก คือมีระยะห่างน้อยกว่า 21 วัน หรือนานกว่า 35 วัน ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ