ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา48วัน ท้องไหม

 •  I'mook Smild Over
  สมาชิก

  ประจำเดือนไม่มา48วัน ท้องไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ I'mook Smild Over,

                      การที่ประจำเดือนไม่มา 48 วัน อาจเกิดจาก

                      1. การตั้งครรภ์ หากมีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้

                      2. การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว 

                      3. มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย

                      หากมีเพศสัมพันธ์ ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรก หากตรวจไม่พบ ก็ให้รอประจำเดือนไปก่อน หากประจำเดือนไม่มานานเกิน 3 เดือน จึงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่นๆ เช่น การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีพังผืดในมดลูก เป็นต้น

                     หากมีเพ