ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มา

  •  ilikemebetterwhenimwithu
    สมาชิก
    ได้มีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันในวันที่ 19 กันยายน และมีแบบไม่ได้สอดใส่วันที่ 3 ตุลาคม ในเดือนกันยายนประจำเดือนมาวันที่ 10-16 มาช้ากว่าปกติประมาณ 6 วัน แต่เดือนตุลาคมต้องมาในวันที่ 8 แต่ยังไม่มาเลยค่ะ ได้ทำการตรวจครรภ์โดยวิธีจุ่มปัสสาวะสองครั้ง ขึ้น 1 ขีดทั้งสองครั้ง เลยอยากจะถามคุณหมอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะตั้งครรภ์แล้วแต่ยังไม่ตรวจพบ หรือเกิดจากสาเหตุอื่นคะ