ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา แต่ตรวจการตั้งครรภ์ขึ้น 1 ขีด เชื่อถือได้หรือไม่

 •  Kookkai Chick
  สมาชิก

  ประจำเดือนรอบที่ผ่านมาคือ 19-25 มีค และ 21-27 เมย

  และมี พสพ โดยใช้ถุงยางอนามัย ในวันที่ 1-2 และ 4-7 พค

  โดยในวันที่ 10-13 พค มีตกขาวสีอมเหลืองอ่อนจำนวนมาก และ วันที่ 12-13 พค มีเลือดสีแดงสดผสมตกขาวอยู่เล็กน้อย แต่วันที่ 15 พค ได้มีพสพโดยใช้ถุงยางอีกครั้งหนึ่ง แต่มีเลือดสีแดงสดไหลออกมามาก หลังจากนั้นมีตกขาวน้อยลงจนปัจจุบันแทบไม่มีตกขาวแล้ว วันที่ 22 พค มีอาการคัดหน้าอก และได้ตรวจการตั้งครรภ์ได้ผล 1 ขีด และตรวจการตั้งครรภ์ซ้ำในวันที่ 27 พค ได้ผลหารตั้งครรภ์ 1 ขีดเช่นเดียวกันแต่อาการคัดหน้าอกยังไม่หายไป และประจำเดือนยังไม่มา

  อยากทราบว่า ผลจากการตรวจนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ หากยังเชื่อถือไม่ได้ควรตรวจใหม่ภายหลังอีกกี่วัน และอาการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลมาจากโรคหรืออะไรได้บ้างคะ? เนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา ไม่มีอาการเหล่านี้เลย (ตกขาวมาก *มีเลือดออก)

  Kookkai Chick  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kookkai Chick

  ชุดตรวจการตั้งครรภ์นั้นให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันนับจากวันที่มีการปฏิสนธิค่ะ และหากประจำเดือนขาดหายไปแล้ว น่าจะให้ผลที่แน่นอนได้ประมาณ 90-95% แล้ว โดยการตรวจนั้นควรทำตามขั้นตอนที่เครื่องมือระบุและอ่านผลทดสอบในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

  หากให้ผลลบ แต่ประจำเดือนก็ยังไม่มา ควรจะไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง อาจมีการตรวจปัสสาวะซ้ำหรือตรวจเลือดเพิ่มเติมต่อไป

  ส่วนอาการตกขาวนั้น ถ้ามีสีขาวอมเหลืองเล็กน้อย ไม่คันหรือระคายเคืองช่องคลอด ไม่ปวดหน่วงท้องน้อยร่วมด้วย อาจจะเป็นตกขาวที่ปกติ ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการตั้งครรภ์ แต่การมีเลือดออกผิดปกติระหว่างรอบเดือนนั้น อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่นภาวะแทรกซ้อนจาการตั้งครรภ์เช่นแท้งหรือท้องนอกมดลูก เลือดออกตามหลังการปฏิสนธิ เลือดจากการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งหากใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและตลอดการมีเพศสัมพันธ์โอกาสตั้งครรภ์ก็มีน้อย แต่ควรไปตรวจเพิ่มเติมที่รพ. และหาสาเหตุที่ทำให้เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดต่อไป

  ในระหว่างนี้งดการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมาใช้เอง ไม่สวนล้างช่องคลอด หากเลือดออกมามากเป็นลิ่มเลือดจำนวนมากผิดไปจากลักษณะประจำเดือนปกติ และปวดหน่วงท้องน้อยร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์