ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา เกี่ยวกับการกินยา Rifampicin ไหม

 •  Patchariya Najomthien
  สมาชิก
  พอดีประจำเดือนมาวันที่ 12 ก.ย และระหว่างนั้น ทานยา Rifampicin 600 mg 1x2 2เป็นเวลา 2 วัน แล้ว เดือน ตุลา วันที่ 16 แล้ว ยามีผลต่อการเลื่อนของประจำเดือนไหม หรือว่าจะท้องไหม
  Patchariya Najomthien  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patchariya Najomthien

  Rifampicin เป็นยาฆ่าเชื้อ สามารถใช้รักษาได้หลายโรค มักใช้ในวัณโรค อาการข้างเคียงที่พบได้ในผู้ที่รับประทานยานี้ เช่น สารคัดหลั่งเป็นสีส้ม มีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัด คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน

  ยา rifampicin สามารถทำปฏิกิริยากับยาได้หลายชนิดรวมถึงยาคุมกำเนิด ดังนั้นในกรณีนี้หากมีการใช้ยาคุมกำเนิดอยู่ด้วย การที่ประจำเดือนไม่มา อาจเกี่ยวข้องกับยา rifampicin ได้

  แต่หากไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิดร่วมด้วย ก็เคยมีกรณีรายงานว่ามีผลกับประจำเดือนทำให้ประจำเดือนไม่มา แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่ชัดทางการแพทย์ คือเจอในผู้ป่วยไม่กี่รายเท่านั้น

  แนะนำปรึกษาแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง หากยังมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยา rifampicin อยู่ก็อาจจะยังต้องใช้ต่อไป และคอยตรวจเป็นระยะว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์ค่ะ