ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มาแต่มีตกขาว ลักษณะเหมือนแป้งเปียก คัดเต้านม เกิดจากอะไร มีเพศสัมพันธ์ล่าสุดเมื่อเดือนธ.ค. ไม่หลั่ง

 •  ...
  สมาชิก
  ปกติประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะ บางเดือนมาต้นเดือน บางเดือนมาปลาย มากลางเดือนบ้าง แต่มาทุกเดือนไม่เคยขาด มีอะไรกับแฟนตอนเดือนธันวาคม61 แต่ไม่มีการหลั่ง และสอดใส่นิดเดียว 2 3ครั้ง เดือนมกราคม62ประจำเดือนมาปกติ แต่เดือนกุมภาพันธ์​62กลับไม่มาจนถึงวันนี้ยังไม่มาเลยค่ะ แต่มีอาการปวดนม ปวดท้องน้อยเล็กน้อย เหมือนจะมาแต่ไม่มา แต่มีตกขาวปกติ สีขาวเหมือนแป้งเปียก

  สวัสดีค่ะคุณ ...

  อาการประจำเดือนไม่มามีสาเหตุได้จาก

  1. ตั้งครรภ์

  2. ความผิดปกติของระดับฮอร์โมนในร่างกายเช่น ฮอร์โมนไทรอยด์หรือฮอร์โมนเพศ

  3. ความเครียด

  4. มีถุงน้ำในรังไข่

  ถ้าหลังจากมีเพศสัมพันธ์มีรอบเดือนมาปกติแล้ว 1 ครั้ง หลังจากนั้นไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อีก มีโอกาสตั้งครรภ์น้อยค่ะ 

  รอบเดือนผู้หญิงปกติจะมาภายใน 28-35 วัน ถ้ามาช้ากว่านั้นถือว่ามาช้าผิดปกติควรหาสาเหตุค่ะ

  อาการปวดนม ปวดท้องน้อย ตกขาว ไม่ได้เป็นอาการที่จำเพาะเจาะจงต่อการตั้งครรภ์ค่ะ การตั้งครรภ์จะทราบได้จากการที่ประจำเดือนมาช้า และตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจการตั้งครรภ์ให้ผลบวก ตอนนี้สามารถลองไปซื้อมาตรวจได้ โดยผลตรวจจะเป็นบวกได้หลังมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีการปฏิสนธิ 10-14 วัน

  สังเกตอาการถ้าปวดท้องน้อยมากร่วมกับมีเลือดออกจากช่องคลอด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที