ถามแพทย์

 • ไม่มีเคยมีเพศสัมพันธ์ ประจำเดือนล่าสุดวันที่ 27 กพ ปัจจุบัน 11 เมษายน ยังไม่มีประจำเดือนเครียดค่ะ

 •  Nam Avatar'x
  สมาชิก

  คือประจำเดือนมาล่าสุด27 กพ. แล้วเดือนมีนาก็ยังไม่มาเลยค่ะ ตอนนี้ก็วันที่11เมษาแล้วก็ยังไม่มา ควรทำยังไงดีคะ เครียดมากก ยังไม่เคยมี่เพศสัมพันธ์นะคะ

  สวัสดีคะคุณ Nam Avtar'x

  สาเหตุของประจำเดือนขาดมีดังนี้ค่ะ

  การตั้งครรภ์ ในกรณีคุณถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์ข้ามข้อนี้ได้ค่ะ

  ความผิดปกติของฮอร์โมน หรือ ฮอร์โมนไม่สมดุล ช่วยได้ด้วยการใช้ยาฮอร์โมนหรือยาคุมกำเนิดแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

  ความเครียด

  ภาวะน้ำหนักตัวมาก หรือ น้อยเกินไป

  การออกำลังกายมากเกินไป

  ภาวะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบเพศหญิง เช่น ถุงน้ำรังไข่ เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ 

  ดังนั้นแนะนำให้รอก่อนค่ะ เพราะโอกาสที่ประจำเดือนจะเลื่อนยังมีได้ค่ะ