ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มา 47 วันแล้ว ตรวจหลายครั้งแล้วไม่ขึ้น 2 ขีด จะท้องไหม อยากมีลูก

  •  braok
    สมาชิก
    ประจำเดือนล่าสุดวันที่ 10-14 กันยายนค่ะ แล้วตั้งใจมี่จะหลั่งใน เพราะต้องการมีลูกค่ะ ก็หลั่งในประจำแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะ จนวันนี้วันที่ 31 ตุลาคม ครบ 47 วันนับประจำเดือนหมดครั้งก่อน จนเดือนนี้ก็ยังไม่มา ตรวจหลายครั้ง ตรวจทุกอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นสองขีด อยากทราบว่าจะท้องไหมค่ะ เป็นเดือนแล้ว ตรงจก็ไม่เจอต้องไปโรงบาลเพื่อความแน่ใจไหมค่ะ ?

    สวัสดีค่ะ คุณ braok,

                           หากระยะห่างจากประจำเดือนในรอบก่อนคือ 47 วันแล้ว และได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว พบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ ดังนั้น การที่ประจำเดือนยังไม่มา จึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น แนะนำควรรประจำเดือนต่อไปก่อนค่ะ แต่หากต้องการที่จะตั้งครรภ์ ก็อาจมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำต่อไปเรื่อยๆ เช่น สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง หากประจำเดือนยังคงไม่มนานเกิน 3 เดือน และยังคงตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นๆ เช่น การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีพังผืดในมดลูก เป็นต้น