ถามแพทย์

  • มีประจำเดือนมา 3 ครั้งใน 1 เดือน แล้วมีเพศสัมพันธ์ แล้วประจำเดือนไม่มา 1 เดือน จะท้องไหม

  •  Julie
    สมาชิก
    มีอะไรกับแฟนครั้งล่าสุดเดือนที่แล้ว(ไม่ได้ป้องกัน)ประจำเดือนไม่มา1เดือน แต่พอเดือนถัดมา ประจำเดือนมา 2วัน ก่อนหน้าที่จะมีอะไรกับแฟนประจำเดือนมา 3 ครั้งในหนึ่งเดือนเลยค่ะ มีโอกาสจะตั้งครรภ์ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Julie,

                            การมีประจำเดือนมา 3 ครั้งใน 1 เดือน ถือว่ามีอาการเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ และหากหลังจากนั้น ไม่มีประจำเดือนมา 1 เดือน แล้วเดือนถัดมา มีเลือดออกมา 2 วัน ก็อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ ดังนั้น แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ  หากตรวจไม่พบ ก็ให้สังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมาแบบผิดปกติ คือมีระยะห่างที่น้อยกว่า 21 วันในแต่ละรอบ หรือห่างมากกว่า 45 วัน ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เช่น มีเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มีการผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ หรืออาจเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น หรือหากมีการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริม ก็อาจเป็นสาเหตุได้ด้วย