ถามแพทย์

 • เพิ่งทราบว่าตั้งครรภ์ แต่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน จะมีผลอะไรต่อทารกไหม

 •  กี กี้
  สมาชิก
  เป็นประจำเดือนล่าสุด 13/11/63. เดือนถัดไป คือ ความน่าจะเป็นคือ 8-10/12/63. พอดีประจำเดือนเลื่อนมาหลายวัน. เลยซื้อที่ตรวจครรมาตรวจ. ขึ้น 2 ขีด. ซึ่ง ก่อนหน้านี้คือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอร์ ทุกวัน คาดว่าตัวเองน่าจะตั้งครรภ์ ไม่เกิน 4-5 สัปดาห์. จะส่งผลอะไรไหมคะ. หรือจะทำไห้เด็กพิการ ไหมคะ. ใต้ความคิดนี้ ก็ยังมีความไม่พร้อมเกิดขึ้น. ซึ่งถ้า ทานยาสตรี. จะหลุดไหมคะ
  กี กี้  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ กี กี้

  การดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์นั้นอาจมีอันตรายได้ เช่น ทำให้ทารกมีกลุ่มความพิการแต่กำเนิด มีภาวะการเรียนรู้ช้า สติปัญญาไม่ดี  หรืออาจมีผลขณะตั้งครรภ์อยู่ทำให้แท้ง คลอดก่อนกำหนด คลอดออกมาแล้วเสียชีวิต หรือทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เป็นต้น

  แต่หากไม่ได้ดื่มในปริมาณมากๆติดต่อกันทุกวันหรือตลอดการตั้งครรภ์นั้น โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวมายังมีได้น้อยค่ะ แนะนำการหยุดการดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ตอนนี้ และถ้าหากไม่พร้อมตั้งครรภ์ ควรปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตัดสินใจร่วมกัน และควรทำด้วยแพทย์ที่รพ. ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาหรือการขูดมดลูก ไม่ควรซื้อยามาใช้เองเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ตกเลือดมากถึงแก่ชีวิตได้