ถามแพทย์

  • ประจำเดือนเดือนนี้ออกมาผิดปกติ ออกมาเป็นก้อนใหญ่ และเลือดเยอะกว่าปกติ ไม่มีปวดท้อง

  •  Moo Buta
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูสังเกตว่าประจำเดือนเดือนนี้ออกมาผิดปกติ ออกมาเป็นก้อนใหญ่ประมาณ3-7เซน ปกติทุกเดือนจะไม่มีแบบนี้ แต่เดือนนี้ออกมาเป็นก้อน และเลือดเยอะกว่าปกติ มีอะไรผิดปกติไหมคะ แต่ไม่มีอาการปวดท้องค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Moo Buta,

                       การที่ประจำเดือนออกมาเป็นก้อน แสดงว่ามีปริมาณเลือดมากกว่าปกติ ทั้งนี้ หากเพิ่งเกิดขึ้นในรอบเดือนนี้ และไม่ได้มีอาการปวดท้องอะไร ก็อาจลองสังเกตประจำเดือยในรอบต่อๆ ไปก่อน หากในรอบต่อๆ ไป ยังคงมีเลือดปริมาณมาก เช่น มากจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 2 ชั่วโมง หรือมีเลือดออกนานติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือมีปวดท้องน้อยมาก ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ เช่น มีเนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก หรือหากมีการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ อยู่ อาจเกิดจากผลของยาได้ หรือมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น และนอกจากนี้ หากมีอาการขาดประจำเดือนมาก่อน ก็อาจเกิดจากมีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคามได้ ดังนั้น หากมีอาการขาดประจำเดือนมาก่อน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ