ถามแพทย์

  • ประจำเดือนหาย 6 เดือน ตรวจแล้วไม่ได้ท้อง ทานยาปรับฮอร์โมนก็มา หยุดทานก็ไม่มาเหมือนเดิม ควรทำอย่างไร

  • ประจำเดือนไม่มา6เดือนตรวจแล้วไม่ได้ท้อง เคยไปหาหมอตรวจภายใน หมอบอกฮอโมนเพศชายสูงเลยให้ยาปรับฮอโมนมากิน กินไปได้สองวัน ประจำเดือนมาเยอะมาก แต่พอหยุดกิน ประจำเดือนก็หายไปอีกหลายเดือนจนต้องไปซื้อยาปรับฮอโมนมาอีก ก็มา และก็หายไปอีกหลายเดือนเป็นแบบนี้มาตลอด3ปีแล้วค่ะ ล่าสุดตอนนี้ประจำเดือนหายมา6เดือนและปวดท้องน้อยค่ะ

    สวัสดีครับ คุณ น้ำเพชร เพชร

    เนื่องจากอาการฮอร์โมนเพศมีระดับผิดปกติ ต้องได้รับการปรับยาอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้ระดับฮอร์โมนคงที่ หรือ ทำให้มีประจำเดือนปกติได้  การใช้ยาจึงควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ดีกว่าครับ  ไม่ควรหยุดหรือซื้อยาเอง เพราะการปรับระดับยาให้ถึงระดับที่น่าพอใจต้องใช้เวลา  และถ้าแพทย์ไม่ได้ดูแลกำกับ ก็เหมือนต้องมาเริ่มปรับยาใหม่ ก็จะทำให้ยิ่งรักษายากครับ

    ด้วยเหตุนี้ หากประจำเดือนยังขาดหาย ร่วมกับมีอาการปวดท้องน้อยด้วย ก็ยิ่งควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจรักษาต่อไปดีกว่าครับ