ถามแพทย์

 • มีเลือดออกกระปริดกระปรอยผิดปกติทางช่องคลอด ก่อนหน้านี้มีการใช้ยาคุมฉุกเฉิน เป็นเลือดจากอะไร และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มากแค่ไหน

 •  Kwanhathai16
  สมาชิก
  สวัสวัสดีค่ะ จะสอบถามเรื่องตามหัวข้อเลย ในเดือนกุมภาพันธ์ได้กินยาคุมฉุกเฉินวันที่ 2 ไป 1 แผงเนื่องจากถุงยางแตก และมีเลือดออกกระปริบกระปอยวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ และประจำเดือนก็มาปกติในวันที่ 8-11 มีนาคม และก็กินยาคุมฉุกเฉินไปอีกแผงวันที่ 18 มีนาคม มีเลือดออกกระปริบกระปอยวันที่ 23-24 มีนาคม ผ่านมาเรื่อยๆถึงกำหนดประจำเดือนไม่มา ได้ลองตรวจครรภ์ขึ้นในวันที่ 10 เมษายมแต่เมื่อวันที่ 11-12 เมษายนมีเลือดไหลออกจากช่องอวัยวะเพศเป็นสีน้ำตาลพอจะเปียกๆรู้สึกตัว มีอาการปวดท้องเหมือนประจำเดือนมาเรื่อยๆตั้งแต่ 8 เมษายน อยากทราบว่าสิ่งที่ไหลออกมานั้นคือเลือดจากอะไร และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มากแค่ไหน (มีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้มีการป้องกัน แต่ไม่มีการเสร็จของฝ่ายชายสักครั้ง)
  Kwanhathai16  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณKwanhathai16

  การที่มีเลือดออกกระปริดกระปรอยผิดปกติทางช่องคลอดนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากผลข้างเคียงจากการกินยาคุมฉุกเฉินเอง ซึ่งจากที่กล่าวมาเป็นไปได้มาก สาเหตุอื่นๆเช่น การติดเชื้อที่ปากมดลูกหรือมดลูก การมีเนื้องอกที่มดลูกหรือปากมดลูก อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานอักเสบ หรือการฉีกขาดของช่องคลอดหรือปากมดลูก

  ส่วนถ้าเป็นเลือดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่นการแท้ง ท้องนอกมดลูกก็ยังเป็นไปได้เช่นกัน ต้องตรวจยืนยันการตั้งครรภ์ร่วมด้วย

  สามารถไปซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาหรือยังมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดต่อเนื่อง ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป