ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 9 มิ.ย. มีเพศสัมพันะธ์วันที่ 13 มิ.ย. เดือน ก.ค. ประจำเดือนยังไม่มา

 •  Aochy Titchy
  สมาชิก
  แฟน ประจำเดือนมาวันที่ 12 พค หมด 14พค มีไรกันวันที่ 16 พค วันที่ 9มิย ประจำเดือนมา ประจำเดือนหมดวันที่ 12มิย มีไรกัน 13มิย หลั่งข้างนอก แต่ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา อยากทราบว่าจะท้องไหมครับ แฟนไปฉีดยาต้านอีสุกอีใสมาด้วย ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Aochy Titchy,

                   หากวันที่ 9 มิ.ย. ประจำเดือนมาแล้ว แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 16 พ.ค. ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในัวนที่ 13 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก

                  ดังนั้น การที่ประจำเดือนในเดือน ก.ค. ยังไม่มา อาจเกิดจาก

                  1. การตั้งครรภ์  แต่โอกาสก็เป็นไปได้น้อยมาก

                  2. การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว

                  3. มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น   

                  ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส หากไม่ได้ทำให้เกิดไข้ หรืออาการไม่สบายต่างๆ ก็ไม่น่าใช่สาเหตุค่ะ แนะนำให้รอประจำเดือนไปอีกซักระยะค่ะ ประจำเดือนน่าจะมาในที่สุดค่ะ