ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินวันที่ 25 มิ.ย. แล้วประจำเดือนมาวันที่ 1 ก.ค. และ 18 ก.ค. แต่เดือน ส.ค. ยังไม่มา จะท้องไหม

  •  Athiiii
    สมาชิก
    เดือนมิ.ย.ประจำเดือนยังไม่มาแล้ววันที่25มิ.ย.มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันแต่หลั่งนอกและกินยาคุมฉุกเฉินชนิด1เม็ดไปปนะจำเดือนมาวันที่1ก.ค.หลังจากนั้นวันที่18ก.คประจำเดือนก็มาอีกแต่เดือนนี้วันที่23ส.คแล้วยังไม่มามีอาการเจ็บหน้าอกพะอืดพะอมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Athiiii,

                         เลือดที่ออกในวันที่ 1 ก.ค. อาจเป็นเลือดที่เกิดจากผลของการทานยาคุมฉุกเฉินในวันที่ 25 มิ.ย. ได้ เนื่องจากอยู่ในช่วง 1 สัปดาห์หลังจากทานยาไป โดยอาจไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ ที่ควรมาก็ได้ ส่วนเลือดที่ออกในวันที่ 18 ก.ค. ก็อาจเป็นประจำเดือนได้ค่ะ ทั้งนี้ การที่มีเลือดออกในวันที่ 1 ก.ค และ 18 ก.ค. ก็แสดงว่าไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 25 มิ.ย. ค่ะ ส่วนเดือน ส.ค. หากประจำเดือนยังไม่มา อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น โดยอาการเจ็บหน้าอก และพะอืดพะอม อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมาก็ได้ หรือเกิดจากการมีความเครียด วิตกกังวลก็ได้ แต่ทั้งนี้ หากให้แน่นอน ก็ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ