ถามแพทย์

  • ประจำเดือนยังไม่มา

  •  Maitree
    สมาชิก
    ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาวันที่2ของทุกๆเดือนแต่เมื่อเดือนมิ.ย.ประจะเดือนมาวันที่2มิ.ย.และมาอีกทีวันที่28มิ.ยประจำเดือนหยุดประมาณวัน2-3 ก.ค.และ มีอะไรกับแฟนในเดือน ก.ค.ประมาณ2-3ครั้ง และล่าสุดก็มีอะไรกันวันที่1ส.ค.และตอนนี้ประจำเดือนก็ยังไม่มาตอนนี้เคลียดมาก(ตอนมีอะไรกันไม่ได้ใส่ถุงแต่ก็ไม่ได้ปล่อยในแฟนไม่ได้เสร็จและบางครั้งเสร็จก็จะปล่อยด้านนอก) อยากทราบว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรคะหมอ