ถามแพทย์

 • ประจำเดือนล่าสุดมาวันที่ 31 มกรา มีเพศสัมพันธ์วันที่ 10,12,14 กุมภา ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  Areeyaa
  สมาชิก
  เป็นประจำเดือนครั้งล่าสุดวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ มีเพศสัมพันธ์กับแฟน วันที่ 10,12,14 กุมภาพันธ์ ปกติใช้แอพการแจ้งเตือนการมีประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ในแอพคือประจำเดือนต้องมาวันที่ 28 ค่ะ แต่ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ได้ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจก็ขึ้นขีดเดียว ตรวจเร็วไปมั๊ยคะ แล้วจะมีสิทธ์ท้องมั๊ย

  สวัสดีครับ คุณ Areeyaa

  ตามทฤษฎี ชุดการตั้งครรภ์จะตรวจระดับฮอร์โมนเอชซีจี (HCG) ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะช่วงตั้งครรภ์เท่านั้น และจะวัดได้หลังจากการปฏิสนธิราว 2 สัปดาห์  โดยช่วงการตกไข่ที่จะเอื้อต่อการปฏิสนธินั้นมีคาบการเกิดที่ราว 10-21 วันของรอบเดือน เฉลี่ยจะเป็นวันที่ 14 ครับ  ดังนั้น โดยทั่วไป การตรวจการตั้งครรภ์ในช่วงราว 4 สัปดาห์ของรอบประจำเดือนก็มักจะให้ผลถูกต้องราว 98-99% ครับ

  ในกรณีนี้ ถ้ารอบประจำเดือนมาปกติทุกเดือน ไม่ได้มีการคลาดเคลื่อน ผลโดยทั่วไปจึงน่าจะเชื่อถือได้อยู่ครับ  แต่อย่างไรก็ดี เพื่อความแม่นยำ ขอให้สังเกตรอบประจำเดือนในอีก 1 สัปดาห์  หากประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรตรวจการตั้งครรภ์ซ้ำ  ซึ่งถ้ายังได้ผลลบอยู่ ก็ยืนยันได้ว่าไม่มีการตั้งครรภ์ครับ  แต่อาจมีสาเหตุอื่น (เช่น รังไข่ทำงานผิดปกติ น้ำหนักลด ระดับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองต่ำลง ฯลฯ) ซึ่งหากเป็นกรณีนั้น ก็ควรพบคุณหมอนรีเวชเพื่อตรวจและรับคำปรึกษาต่อไปครับ

  สวัสดีครับ คุณ Areeyaa

  ตามทฤษฎี ชุดการตั้งครรภ์จะตรวจระดับฮอร์โมนเอชซีจี (HCG) ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะช่วงตั้งครรภ์เท่านั้น และจะวัดได้หลังจากการปฏิสนธิราว 2 สัปดาห์  โดยช่วงการตกไข่ที่จะเอื้อต่อการปฏิสนธินั้นมีคาบการเกิดที่ราว 10-21 วันของรอบเดือน เฉลี่ยจะเป็นวันที่ 14 ครับ  ดังนั้น โดยทั่วไป การตรวจการตั้งครรภ์ในช่วงราว 4 สัปดาห์ของรอบประจำเดือนก็มักจะให้ผลถูกต้องราว 98-99% ครับ

  ในกรณีนี้ ถ้ารอบประจำเดือนมาปกติทุกเดือน ไม่ได้มีการคลาดเคลื่อน ผลโดยทั่วไปจึงน่าจะเชื่อถือได้อยู่ครับ  แต่อย่างไรก็ดี เพื่อความแม่นยำ ขอให้สังเกตรอบประจำเดือนในอีก 1 สัปดาห์  หากประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรตรวจการตั้งครรภ์ซ้ำ  ซึ่งถ้ายังได้ผลลบอยู่ ก็ยืนยันได้ว่าไม่มีการตั้งครรภ์ครับ  แต่อาจมีสาเหตุอื่น (เช่น รังไข่ทำงานผิดปกติ น้ำหนักลด ระดับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองต่ำลง ฯลฯ) ซึ่งหากเป็นกรณีนั้น ก็ควรพบคุณหมอนรีเวชเพื่อตรวจและรับคำปรึกษาต่อไปครับ