ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา2ครั้ง

 •  Duaenpen. Duaen
  สมาชิก
  คือประจำเดือนมา2ครั้งต่อ1เดือนคร่า ประจำเดือนมาครั้งแรกวันที่5คร่าหมดประจำเดือนวันที่8แร้วในคือวันที่8หลังจากประจำเดือนเริ่มหยุด ได้มีเพสสัมพันกับแฟนแร้วมีการปล่อยใน ไม่ได้คุม และในวันที่12ประจำเดือนมาอีกครั้ง มาเยอะมาก เป้นสีน้ำตาลแดงๆๆไหลออกมากเยอะมาก แร้วมีอาการมึนหัวจะอ้วก

  สวัสดีค่ะ คุณ Duaenpen. Duaen ,

                          หากประจำเดือนมาวันที่ 5-8 และมีเลือดออกอีกครั้งในวันที่ 12 ถือว่าเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดได้จาก

                1.การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น ทั้งนี้ประจำเดือนที่มาในวันที่ 5-8 ก.ค.อาจไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ ก็ได้

                2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                3. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS)

                4. การใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น

                5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                 สำหรับอาการมึนศีรษะ  อาจเกิดจากภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการเสียเลือดปริมาณมากได้ ดังนั้นแนะนำควรไปพบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและรักษาค่ะ