ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา2ครั้งต่อเดือนอันตรายไหม จะท้องไหม

  • ถ้าประจำเดือนมา2ครั้งต่อเดือนอันตรายไหมค้ะมีสิทตั้งครรภ์หรือป่าวค้ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ รัติกาล ดอนปัน @การที่มีเลือดออกกระปริดกระปรอย สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ภาวะฮอร์โมนเพศหญิงไม่สมดุลมักพบในวัยรุ่นที่เริ่มมีประจำเดือน หรือวัยใกล้หมดประจำเดือน ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด ความเครียด เนื้องอกในมดลูก มดลูกหรืออุ้งเชิงกรานอักเสบ เป็นต้น @จากที่คุณ รัติกาล ดอนปัน เล่ามา หากเลือดที่ออกไม่มั่นใจว่าเป็นเลือดประจำเดือนหรือไม่ แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ดูนะคะ หากไม่ตั้งครรภ์ เลือดที่ออกกระปริดกระปรอยจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆตามข้างต้น ซึ่งหากมีเลือดออกผิดปกติเป็นเวลาหลายเดือน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคนะคะ