ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 17 วัน

  •  zinezii
    สมาชิก

    เมื่อวันที่ 12 พ.ค.61 ประจำเดือนมาวันแรก และดิฉันได้ซื้อยาคุมมากิน กินเม็ดแรกในวันที่ 12 พ.ค.61 แต่ว่าประจำเดือนมาเยอะแพทย์บอกให้หยุดยาคุม รอประจำเดือนหมด และมาใหม่อีกครั้งถึงจะกินยาคุมแผงใหม่ประจำเดือนหมดวันที่ 29 พ.ค.61 รวม 17 วัน 

    สอบถามค่ะ เราจะนับรอบเดือนต่อจากวันที่หมด หรือว่าวันที่มาวันแรกคะ??

    ช่วงหลังประจำเดือนหมด 3 วัน มีเพศสัมพันธ์ มีโอกาสท้องหรือไม่คะ