ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ทำให้นับวันไข่ตกยาก เลยทำให้มีบุตรยาก ต้องทำอย่างไร

 •  GT
  สมาชิก
  เคยไปหาหมอตรวจเเร้วค่ะ หมอว่ารังไข่ ท้อนำไข่ปกติค่ะ สามมีก็ตรวจน้ำเชื้อเเร้ว ก็อยู่ในเกณ์ดีค่ะ เเต่หนูมีปัญหา ประจำเดือนมาไม่ปกติ เลยนับวันไข่ตกไม่ได้ เลยทำให้มีบุตรยาก อยากทราบวิธีทำให้ประจำเดือนมาเปนปกติตรงทุกเดือนทำไงค่ะ
  GT  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ GT

  การมีบุตรยากคือภาวะที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติภายใน 1 ปี โดยที่ไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ และมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ สาเหตุอาจเกิดจาก สาเหตุทางฝ่ายหญิงเช่นมีมดลูกที่ผิดปกติ ท่อนำไข่ตีบตัน ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ หรือสาเหตุจากฝ่ายชายเช่นจำนวนอสุจิน้อยหรือไม่แข็งแรง ส่วนสาเหตุอื่นๆ ทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย เช่น อายุมาก สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอออล์เป็นประจำ เป็นต้น

  กรณีนี้ควรสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลให้แน่ชัด เพราะการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ บ่งบอกถึงการตกไข่ที่ไม่ผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติใดๆที่รังไข่หรือการทำงานของรังไข่อยู่ได้

  โดยจริงๆแล้วสามารถควบคุมวันให้มีการตกไข่ได้ด้วยการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นยากินหรือยาฉีด และตรวจฮอร์โมนที่ใช้บอกถึงการตกไข่ เมื่อฮอร์โมนนี้สูงเมื่อไร ก็ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ ควรสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง

  GT  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ GT

  การมีบุตรยากคือภาวะที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติภายใน 1 ปี โดยที่ไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ และมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ สาเหตุอาจเกิดจาก สาเหตุทางฝ่ายหญิงเช่นมีมดลูกที่ผิดปกติ ท่อนำไข่ตีบตัน ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ หรือสาเหตุจากฝ่ายชายเช่นจำนวนอสุจิน้อยหรือไม่แข็งแรง ส่วนสาเหตุอื่นๆ ทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย เช่น อายุมาก สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอออล์เป็นประจำ เป็นต้น

  กรณีนี้ควรสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลให้แน่ชัด เพราะการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ บ่งบอกถึงการตกไข่ที่ไม่ผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติใดๆที่รังไข่หรือการทำงานของรังไข่อยู่ได้

  โดยจริงๆแล้วสามารถควบคุมวันให้มีการตกไข่ได้ด้วยการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นยากินหรือยาฉีด และตรวจฮอร์โมนที่ใช้บอกถึงการตกไข่ เมื่อฮอร์โมนนี้สูงเมื่อไร ก็ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ ควรสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง