ถามแพทย์

 • ใน 1 เดือนประจำเดือนมา 2 ครั้ง เกิดจากอะไร ไม่เคยใช้ยาคุม

 •  Supada Suwan
  สมาชิก

  พอดีว่าใน1เดือนประจำเดือนมา2ครั้งเท่ากับว่าเปนประจำเดือนอาทิตย์เว้นอาทิตย์อยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่เคยใช้ยาคุม มีผลอะไรต่อร่างกายหรือไม่

  สวัสดีค่ะ คุณ Supada Suwan,

                    ให้ลองนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาจนไปถึงวันแรกของรอบเดือนถัดไป หากนับได้ระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนน้อยกว่า 21 วัน โดย อาจเกิดจาก

                     1. หากที่ผ่านได้มีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น ดังนั้นหากมีเพศสัมพันธ์ จึงควรตรวจหาการตั้งครรภ์เป็นอันดับแรกค่ะ

                    2. มีมดลูกอักเสบ แต่มักมีตกขาวที่ผิดปกติและปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                    3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น มีเนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                    4. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                    5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                    6. การใช้ฮอร์โมนอื่นๆ เช่น ยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น 

                    หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ แต่ยังคงมีประจำเดือนมาบ่อย แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ หากปล่อยให้มีเลือดออกบ่อยๆ ก็จะทำให้มีภาวะโลหิตจางตามมาได้