ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้นประจำเดือนมาปกติ 2 เดือน แต่เดือนนี้เลยมา 15 วันแล้ว แต่มีเลือดออกมา 1วัน จะตั้งครรภ์ไหม

 •  Omsin
  สมาชิก
  ประจำเดือนเลยกำหนดมา 15 วันแล้วค่ะ มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย 2 เดือนที่แล้ว หลังมีเพศสัมพันธ์ ประจำเดือนมาปกติทั้ง2 เดือนนี้ก่อนวันครบรอบประจำเดือนมา 1 วัน มีเลือดออกมาคล้ายประจำเดือน แต่ไม่มาก 1วัน แล้วหายไป อยากทราบวาสอาการนี้คือปกติหรือตั้งครรภ์คะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Omsin,

                       หากหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ประจำเดือนได้มาเป็นปกติทั้ง 2 เดือน ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น และหลังจากที่มีประจำเดือนมาแล้ง ไมได้มีเพศสัมพันธ์อีก ก็จะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น การที่ประจำเดือนยังไม่มา ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น

                         สำหรับในช่วงก่อนถึงกำหนดที่ประจำเดือนจะมา 1 วัน ได้มีเลือดออกมา 1 วัน ก็อาจเป็นประจำเดือนที่มีปริมาณน้อยมาก็ได้ค่ะ โดยอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ คล้ายกับสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาได้ดังกล่าวไปค่ะ

                         แนะนำควรรอดูประจำเดือนต่อไปก่อน หากยังคงไม่มา หรือมา แต่มาปริมาณน้อยมากอีก แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นๆ เช่น มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีภาวะโลหิตจาง มีพังผืดในมดลูก เป็นต้น

                          อย่างไรก็ตาม หากประจำเดือนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มาไม่ปกติ เช่น มาไม่ตรงวันที่ควรจะมา มาปริมาณมาน้อยมาก ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ