ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาน้อย แต่มานานเกือบ10 วันแล้ว มีกลิ่นเหม็นด้วย เกิดจากอะไร

 •  Kuv Hlub Kojibleeg
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาน้อยแต่มานานมาก มาได้เกือบ10วันแล้วค่ะมีกลิ่นเหม็นด้วยเกิดจากสาเหตุอะไรและควรดูแลรักษาอย่างไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kuv Hlub Kojibleeg,

                  หากมีประจำเดือนมานานมากกว่า 7 วัน  ถือว่ามีประจำเดือนมานานผิดปกติ โดยอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

                  1. หากมีเพศสัมพันธ์ ก็อาจเกิดจากมีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น 

                   2. มีมดลูกอักเสบ ซึ่งมักมีตกขาวที่ผิดปกติ และอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                   3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น 

                    4.ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ 

                    5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                    6. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                     หากที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจไม่พบ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ แต่เลือดยังคงไม่หยุดไหล ก็ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kuv Hlub Kojibleeg,

                  หากมีประจำเดือนมานานมากกว่า 7 วัน  ถือว่ามีประจำเดือนมานานผิดปกติ โดยอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

                  1. หากมีเพศสัมพันธ์ ก็อาจเกิดจากมีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น 

                   2. มีมดลูกอักเสบ ซึ่งมักมีตกขาวที่ผิดปกติ และอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                   3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น 

                    4.ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ 

                    5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                    6. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                     หากที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจไม่พบ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ แต่เลือดยังคงไม่หยุดไหล ก็ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ