ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาแค่ 2 วัน แล้วเดือนถัดไป ประจำเดือนไม่มา จะท้องไหม

  •  Phanuwat Chukoed
    สมาชิก
    ประจำเดือนมาแค่2 วัน เดือนถัดไป ประจำเดือนยังไม่มา มีสิทธิ์ตั้งครรภ์ไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ Phanuwat Chukoed,

                            หากประจำเดือนมาน้อยผิดปกติ แล้วเดือนต่อมา ประจำเดือนไม่มา และที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ ก็ควรตรวหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจไม่พบ การที่ประจำเดือนมาน้อยและต่อมาขาดหายไป ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป อดนอน มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น แนะนำควรรอประจำเดือนต่อไปก่อน หากไม่มานานเกิน 3 เดือน ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นๆ ต่อไป เช่น มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ มีพังผืดในโพรงมดลูก เป็นต้น