ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติเมื่อเริ่มกินยาคุมแบบแผง

  •  weerawan
    สมาชิก

    เริ่มกินยาคุมแบบ 28 วัน เม็ดแรกกินวันที่ 17/5/64 ซึ่งประจำเดือนมาวันแรก กินมาจนถึงเม็ดที่ 21 ตรงกับวันที่ 10/6/64 แล้วมีเลือดออก คือ เข้าใจว่า ประจำเดือนมา แต่มาเร็วกว่ารอบเดือนที่แล้ว คือ 17/5/64 ซึ่งเลื่อนเร็วมาเป็น 1 สัปดาห์ อาการแบบนี้เป็นเรื่องปกติของการทานยาคุมแบบแผง 28 วัน ด้วยมั้ยคะ คือ เพิ่งเริ่มทานยาคุมแบบแผงครั้งแรกคะ