ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันเดียว วันที่ 2-4 เป็นสีน้ำตาล กลัวท้อง

  • เดือนนี้ประจำเดือนมาแค่วันเดียวอะคะ ปกติจะมา3-4วัน แต่นี่มามากแค่วันเดียว วันที่2-4 มาเป็นสีน้ำตาลอะคะ แต่ช่วงที่ประจำเดือนมาหนูเป็นไข้ด้วยนะคะ กังวลกลัวท้องอะค่ะ😔

    สวัสดีค่ะ คุณ พิไลพร เรืองรุ่ง,

                          หากคุณ พิไลพร ยังคงทานยาคุมกำเนิดอยู่ การที่มีประจำเดือนมาแค่วันเดียว ก็จะเกิดจากผลของยาคุมกำเนิดได้ โดยฮอร์โมนจากยา จะไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง เลือดที่ออกจึงมีปริมาณน้อยลง โดยเฉพาะหากเป็นยาคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนต่ำ หรือการทานยาคุมต่อเนื่องนานๆ ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไร และเมื่อมีประจำเดือนมา แม้จะมีปริมาณน้อยก็ตาม ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                          แต่หากไม่ได้ทานยาคุมกำเนิด แต่มีเลือดประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น หรือหากประจำเดือนมาไม่ตรงวันที่ที่ควรจะมา โดยมาล้าช้ากว่าปกติ ก็อาจเกิดจากการตั้งครรภ์ได้ด้วย ในกรณีนี้ ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากตรวจไม่พบ และปริมาณประจำเดือนในรอบต่อๆ ไป ยังคงมีปริมาณที่น้อยมาก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ