ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาล่าสุด 6 มี.ค. มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน วันที่ 14 มี.ค.จะท้องไม่ ไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉิน

 •  ฟาง
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาล่าสุดวันที่ 6 มี.ค. มีเพศสัมพันธ์กันแบบไม่ได้ป้องกันแล้วหลั่งในวันที่ 14 มี.ค. ไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉิน จะมีโอกาสท้องไม่คะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ ฟาง,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 6 มี.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 14 มี.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 9 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ค่ะ ดังนั้น หากหลังจากนี้ ประจำเดือนไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ

                        หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ก็ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น