ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิด ช่วงแรกประจำเดือนมาปกติ ตอนนี้มีเลือดออกติดต่อกัน 2-3 สัปดาห์แล้ว ทำอย่างไร

 •  LungMike S. Tiwboonnuk
  สมาชิก

  สวัสดีครับคุณหมอ

  สอบถามตามหัวข้อเลยครับ

  ช่วงประมาณ 1-2 ปีที่แล้ว ผมปละแฟนตัดสินใจฝังยาคุมกำเนิด ช่วงแรกประจำเดือนมาปกติ

  ปัจจุบัน แฟนเป็นประจำเดือนติดต่อกัน 2 - 3 สัปดาห์แล้วครับ (มามากมาน้อยสลับกันแต่มาตลอด)

  มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ

  ขอบตุณครับคุณหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ LungMike S. Tiwboonnuk,

                         ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ที่พบได้บ่อยคือทำให้มีเลือดออกแบบกะปริดกะปรอย โดยจะมีปริมาณน้อยๆ ซึ่งอาการก็มักจะดีขึ้น หลังฝังไปซักระยะ หรือในบางครั้อ าจทำให้มีเลือดประจำเดือนมาบ่อย มาปริมาณมาก หรือเลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาห่างขึ้นหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว หรือในบางครั้งก็อาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้

                         ดังนั้น การที่มีเลือดออกติดต่อกัน 2-3 สัปดาห์ดังกล่าว ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดค่ะ แต่เนื่องจากออกนานเกินไป อาจส่งผลทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ ในกรณีนี้ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อพิจารณารับยาฮอร์โมนเสริม ซึ่งอาจเป็นยาฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมให้ทานควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้เลือดหยุดไหลได้ แล้วจึงประเมินอาการอีกครั้งค่ะ นอกจากนี้แล้ว แพทย์อาจตรวจหาสาเหตุอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มดลูกอักเสบ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น