ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมามากกว่าปกติ และมีลิ่มเลือด อันตรายไหม

 •  Araya Bubphasing
  สมาชิก
  ประจำเดือนมามากกว่าปกติค่ะ และก็มีเป็นลิ่มเลือด แบบนี้เป็นอันตรายมั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Araya Bubphasing,

                   หากมีประจำเดือนมานานกว่า 7 วัน หรือมีปริมาณเลือดประจำเดือนมากผิดปกติ เช่น มากจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 2 ชั่วโมง ก็จะถือว่ามีประจำเดือนที่ผิดปกติ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก

                   1. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น ท้องนอกมดลูก แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น 

                   2. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) แต่มักมีอาการขาดประจำเดือนมานานหลายเดือนก่อน ตามด้วยอาการประจำเดือนมามาก

                   3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น  แต่มักพบในวัยกลางคนขึ้นไป

                   4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนทำงานผิดปกติ เป็นต้น

                     5. จากการใช้ฮอร์โมน เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพรต่างๆ 

                     ดังนั้น หากมีประจำเดือนมามากผิดปกติ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ แต่หากยังไม่ได้มากผิดปกติ คือมาไม่ได้นานเกิน 7 วัน และไม่ได้มีปริมาณมากจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆ หรือไม่ได้มีปวดท้องประจำเดือนรุนแรง ก็จะยังถือว่าปกติดีค่ะ