ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 24-28 พ.ค. แล้วมาอีกวันที่ 9-13 เม.ย.เป็นโรคหรือท้อง

 • ประจำเดือนมาวันที่24-28 มี.ค แล้วก้มาอีกวันที่ 9-13 เม.ย ประจำเดือนจะมีอีกประมาณวันที่เท่าไหร่ หรือมีโอกาสเปนโรคหรือท้องมั้ยค่ะ??

  สวัสดีค่ะ คุณ โมจ๋า' คาวาอี้,

                    หากประจำเดือนมา 24-28 มี.ค. แล้ววันที่ 9-13 เม.ย. ได้มีเลือดออกมาอีก ถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สั้นกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจาก

                   1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น ท้องนอกมดลูก แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น ซึ่งเลือดที่ออกก่อนหน้านั้น อาจไม่ใช่เลือดประจำเดือนก็ได้

                   2. มีมดลูกอักเสบ แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย

                    3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                    4. จากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                     5. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ 

                     6. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                     หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ แต่ยังคงมีเลือดออกผิดปกติ หรือมีประจำเดือนมาบ่อยๆ คือมีระยะห่างที่น้อยกว่า 21 วัน แนะนำให้ไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ