ถามแพทย์

 • ประจำเดือนเดือนที่เเล้วไม่มา แต่มาเดือนนี้ และมาเป็นลิ่มเลือด เกิดจากสาเหตุอะไร

 • ค่ะ.. พอดี ประจำเดือนเดือนที่เเล้วไม่มาแต่กลับมาเดือนนี้ และสิ่งที่อยากทราบอีกก้อคือ ประจำเดือน มา เป็น ลิ้ม เลือดอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ อยากลืม จัยเสือกจำ,

                        สาเหตุที่ประจำเดือนขาดหายไป 1 เดือน และมาในเดือนนี้ อาจเกิดจาก

                    1. การตั้งครรภ์ ส่วนเลือดที่ออกมานั้น อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น แต่มักจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                     2. มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย ออกกำลังกายมากไป อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มเร็ว

                     3. มีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น 

                     หากไม่ได้มีอาการปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย และเลือดออกนาน 2-7 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นประจำเดือน การที่เลือดเป็นก้อนลิ่ม อาจเกิดจากมีเลือดปริมาณมากออกมาพร้อมกัน รวมถึงสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด (ที่ปกติจะอยู่ในเลือดของร่างกายเรา) เกิดการเสื่อมสลายเมื่ออกมาจากร่างกาย จึงทำให้เลือดเกิดการตกตะกอนเป็นก้อนเลือดหรือลิ่มเลือดได้ ซึ่งไม่ได้ผิดปกติอะไรค่ะ

                     แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณมากผิดปกติ มีปวดท้องน้อยมาก หรือมานานเกิน 7 วัน ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน และรีบไปพบแพทย์ค่ะ