ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 23 พ.ค. หลังประจำเดือนหมดอาทิตย์กว่า มีตกขาวสีน้ำตาลออกมาอาทิตย์กว่า แล้วมีเลือดออกมา ผิดปกติไหม

 •  kanitha Raekroon
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ คือทรายประจำเดือนมาวันที่ 23 พ.ค. แล้วพอประจำเดือนหยุด ประมาณอาทิตย์กว่า มีตกข่างสีน้ำตาลอ่อนๆมาประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วตอนนี้มีประจำเดือนออกมาเป็นสีน้ำตาลแดง แล้วออกมาเป็นเลือดด้วย แบบนี้มันผิดปกติยังไงค่ะ คือหนูเครียดมาก

   สวัสดีค่ะ คุณ kanitha Raekroon,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 23 พ.ค.และหลังจากประจำเดือนหมดประมาณ 10 สัปดาห์ มีตกขาวสีน้ำตาลออกมา ตกขาวดังกล่าวน่าจะเป็นตกขาวที่มีเลือดปน โดยหากออกมานานเป็นสัปดาห์ แล้วตามด้วยการมีเลือดออกดังกล่าว อาจเกิดจาก

                     1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น แต่มักจะมีอาการปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย

                    2. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                    3. มดลูกอักเสบ ซึ่งมักจะมีตกขาวที่ผิดปกติและอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                    4. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) 

                    5. ผลจากใช้ฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาคุมกำเนิด ยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริม

                    6. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                   หากมีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกมาอยู่ หรือมีปวดท้องน้อยมาก ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ