ถามแพทย์

 • มีเลือดออกติระหว่างการฉีดยาคุมแบบ 1 เดือน ตอนนี้เลือดออกมาติดต่อกัน 11 วันแล้ว เป็นอะไร

 •  Khaenapha Lamaisola
  สมาชิก

  สวัสดีคะ เมื่อต้นปีฉีดยาคุม แบบ1เดือนคะ ประจำเดือนมาตรงตลอด 3-4 วัน แต่มาเมื่อเดือน สิงหาที่ผ่านมา ครบกำหนดฉีดยาวันที่ 13 สิงหา ฉีดปกติ แต่ประจำเดือนไม่มาคะ ประจำเดือนพึ่งมาวันที่ 27 สิงหาคะ ประจำเดือนสีน้ำตาล คล้ำๆ มา 4 วันก็หยุด หมดได้วันเดียว ก็มาใหม่คะ จนตอนนี้  6 กันยาแล้วยังไม่หยุดเลยคะ11 วัน แล้วคะมารอบนี้ สีสด  มามาก มีลิ่มเลือด มีมูก 11 กันยานี้จะครบกำหนดฉีด คะ อยากทราบว่าเป็นอะไรคะ เป็นโรคร้ายอะไรไหม 

  Khaenapha Lamaisola  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Khaenapha Lamaisola

  การใช้ยาคุมแบบฉีดทุก 1 เดือนนั้น จะเป็นชนิดฮอร์โมนรวมคล้ายกับยาคุมแบบแผงรายเดือน จึงพบผลข้างเคียงเรื่องเลือดออกผิดปกติหรือประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนได้น้อย แต่ก็ยังพบได้อยู่เหมือนกัน

  ดังนั้นการมีเลือดประจำเดือนมาผิดปกติ หรือมากระปริดกระปรอยระหว่างรอบเดือน อาจจะเป็นผลจากยาได้ แต่อย่างไรก็ตาม การมีเลือดมาติดต่อกันถึง 11 วันไม่หยุดเลยนั้น อาจจะมีความผิดปกติอื่นๆที่จำเป็นต้องตรวจหาเพิ่มเติมด้วย เช่นการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

  แนะนำการไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม ทันที หากเลือดออกมาเยอะมาก เป็นลิ่มเลือด ปวดท้องน้อยร่วมด้วย การตั้งครรภ์หรือภาวะแทรกซ้อนยังนึกถึงได้น้อย หากฉีดยาคุมกำเนิดมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ดังกล่าวไป