ถามแพทย์

  • ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ประจำเดือนมาเฉพาะเวลาปัสสาวะ เกิดจากอะไร

  • ขอสอบถามค่ะ พอดีช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาประจำเดือนออกมาตอนกับปัสสวะค่ะ ถ้าไม่ปัสวะประจำเดือนจะไม่เปลื่อนผ้าอนามัย ออกมาเยอะน่ะค่ะ ไม่ทราบว่ามีโอกาสเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับมดลูกไหมค่ะ หรือมีวิธีแก้ไขอะไรไหม ท้องไม่ปวด ปััสวะไม่บ่อยน่ะค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ เปีย หมูอ้วน

    จากที่เล่ามา ไม่ถือว่าผิดปกตินะคะ คิดว่า เลือดน่าจะคงค้างในโพรงมดลูกและช่องคลอด จึงไม่ได้ออกมาเปื้อนผ้าอนามัยค่ะ แต่เมื่อปัสสาวะ ช่องคลอดเปิดออกจึงมีเลือดประจำเดือนออกมาค่ะ