ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. ไปหาหมอได้ยาปรับฮอร์โมนมาทาน เลือดหยุด แต่หลังจากนั้นก็มาอีก

 •  เด้ะ' ยาา
  สมาชิก
  คือประจำเดือนมาตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงวันนี้ยังม่หยุดเลยค่ะปัยพบหมอมาแล้วหมอให้ยาปรับฮอโมนมากิน กินด้3วันเลือดหยุด แต่หลังจากนะ้น2วันก้มาใหม่ค่ะ มาแบบวันนึงหยุดวันนึงมาแบบมี้จะมีอันตรายอะไรไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เด้ะ' ยาา,

                      หากประจำเดือนมาตั้งแต่ 22 ก.ย. จนถึงวันนี้ ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                      1. หากที่ผ่านมา มีเพศสัมพันธ์ ก็อาจเกิดจากมีการตั้งครรภ์ แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น แต่หากได้ไปพบแพทย์และได้ยาปรับฺฮอร์โมนมาทานแล้ว ก็ไม่น่าใช่สาเหตุ

                     2. มีโรคของมดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     3. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ 

                     4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                      5. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น

                      หากหยุดทานยาปรับฮอร์โมนไปแล้ว และได้มีเลือดออกมาอีก แต่มาปริมาณไม่มาก และมาวันเว้นวัน ไม่ได้มีอาการปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย ก็อาจสังเกตอาการไปก่อนค่ะ หากเลือยังคงไม่หยุดไหล แนะนำควรกลับไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไปค่ะ ไม่ควรปล่อยให้เลือดไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ