ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาต้นเดือน พ.ย. แล้วมาอีก 26 พ.ย.จนถึงวันนี้ ยังไม่หาย เกิดจากอะไร

 •  วาน ว่าน
  สมาชิก
  ขอถามหน่อยค่ะ ประจำเดือนมาผิดปกติ เดือนหนึ่งมา2ครั้ง เดือนพฤศจิกายนมา2รอบ รอบแรกต้นเดือนเป็นประมาณ 3-4 วัน รอบที่2มาปลายเดือนประมาณวันที่26 จนถึงเดือน ธันวาคม วันที่5 ยังไม่หยุด มาเยอะแบ้วเวลาเลือดไหลจะมีก้อนเลือดติดผ้าอนามัยทุกครั้ง อยากรู้ว่าเกิดจากอะไรค่ะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ วาน ว่าน, 

                      หากเดือน พ.ย. ประจำเดือนได้มาในช่วงต้นเดือน และมาอีกครั้งวันที่ 26 พ.ย. หากนับระยะห่างได้ 21 วัน ก็ยังถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ปกติดี แต่หากจนถึงวันนี้ ประจำเดือนยังคงไม่หยุด เท่ากับมีเลือดออกมานาน 9 วันแล้ว ถือว่านานกว่าปกติ โดยอาจเกิดจาก

                     1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องไม่ครบ เป็นต้น โดยเลือดที่ออกมาในรอบก่อน อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                    2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่มักพบในหญิงวัยกลางคนขึ้นไป

                    4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                    5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                     หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือมีเลือดออกมาบ่อยๆ อีก  ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ