ถามแพทย์

 • มีประจำเดือน 2-3 ครั้งต่อเดือน ปวดท้องบางครั้ง ผิดปกติไหม สูง165 หนัก 50

 • มีประจำเดือน2-3ครั่งต่อเดือนผิดปกติไหมคะ มาครั้งละ4-5วัน มีอาการปวดท้องบางครั้ง เวลาเป๋นห่างกันไม่เกิน10วัน สูง165 หนัก50 เป็นมาตั้งแต่15 ธันวาคม 62 คะ
  เพิ่มเติม*** ปวดท้องด้านซ้าย

  สวัสดีค่ะ คุณ อ้วนจนมีเหนียง เธอจะเลี้ยงเราไหวมั้ย,

                      หากมีประจำเดือน 2-3 ครั้งต่อเดือน หรือมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนประมาณ 10 วัน ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น 

                       1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น ซึ่งมักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                      2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก ซึ่งจะอาการปวดท้องน้อย หรือตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                      3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                      4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                      5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                       หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกมาบ่อยๆ อีก โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ยาใดๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ

                        สำหรับการมีส่วนสูงที่ 165 cm และมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม เท่ากับมีค่าดัชนีมวลกายที่ 18.37 ซึ่งถือว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลอะไรค่ะ