ถามแพทย์

 • กินยาปรับฮอร์โมน แล้วประจำเดือนมาวันที่ 10 พ.ย. เริ่มกินยาคุมกำเนิด แล้ววันที่ 25 พ.ย. ได้มีประจำเดือนมา จะท้องไหม

 •  Connors
  สมาชิก
  ก่อนหน้านี้คือแฟนกินยาคุมแล้วเมนไม่มาประมาณเกือบ 2 เดือน เพราะผลข้างเคียงจากยา ไปหาหมอตรวจก็ไม่ท้อง แล้วให้ยาปรับฮอโมนมา ประจำเดือนก็มาเมื่อวันที่ 10 พย. แล้วก็เริ่มยาคุมแผงใหม่ ก็มีอะไรกันหลั่งใน ประจำเดือนก็มาอีกในวันที่ 25 พย. อยากทราบว่าจะท้องมั้ยครับแบบนี้

  สวัสดีค่ะ คุณ Connors,                 

                      หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดในวันที่ 10 พ.ย. ซึ่งเป็นวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที และเมื่อทานยาคุมมาจนถึงวันที่ 25 พ.ย. ซึ่งหากเป็นชนิด 28 เม็ด ก็เท่ากับทานจนถึงเม็ดแป้งแล้ว หรือหากเป็นชนิด 21 เม็ด ก็เท่ากับอยู่ในช่วงเว้นระยะ 7 วัน ดังนั้น เมื่อมีประจำเดือนมาในช่วงนี้ ก็ถือว่าปกติดี และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                      และหลังจากที่ทานยาคุมครบ 28 เม็ดแล้ว หรือครบ 21 เม็ด แล้วเว้นระยะครบ 7 วันแล้ว ก็ให้เริ่มทานแผงใหม่ต่อทันที การออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ