ถามแพทย์

 • อายุ 42 ปี มีประจำเดือนมา 2 สัปดาห์แล้วยังไม่หมด มีเลือดปริมาณมาก ผิดปกติไหม

 •  Phanorn
  สมาชิก

  สอบถามค่ะ ดิฉัน อายุ 42 ปี ล่าสุดมีประจำเดือนมาประมาณ 2 สัปดาห์แล้วยังไม่หมด  และทุกครั้งจะมีก้อนเลือดขนาดใหญ่ออกมาด้วยจำนวนมากและเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะ  ไม่ทราบว่าจะผิดปกติมั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Phanorn,

                     การมีเลือดประจำเดือนนาน 2 สัปดาห์ ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น

                1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากอายุ 42 ปีแล้ว โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ถือว่ามีน้อย แต่ก็ยังเป็นไปได้

                2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                 4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมา หรืออาจยิ่งยากต่อการรักษาได้ค่ะ