ถามแพทย์

 • ประจำเดือนขาดไป 1 เดือน แล้วมาช่วงต้นเดือนและปลายเดือน มิ.ย. แล้วมีเลือดออกกะปริดกะปรอยต่อ

 •  Ploy Kamonwan
  สมาชิก
  ประจำเดือนหนูขาดไป 1 เดือน คือเดือนพฤษภาคม และมาอีกทีช่วงต้นเดือน มิถุนายน เดือนมิถุนามา 2 รอบคือต้นเดือนและช่วงวันที่ 26 มิถุนายน เป็นยุประมาณ 3-4 วัน หลังจากประจำเดือนหาย ก้อมีเลือดออกมากระปิดกระปอย แบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ploy Kamonwan,

                        หากประจำเดือนขาดหายไป 1 เดือน แล้วต่อมามีประจำเดือนมา 2 คร้งใน 1 เดือน แล้วตามด้วยเลือดออกกะปริดกะปรอย แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ (หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์) เพราะอาจเป็นเลือดที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ก็ได้ หากตรวจไม่พบ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองสังเกตอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกกะปริดกะปรอยนั้น เป็นต่อเนื่อง หรือเป็นๆ หายๆ อยู่หลายวัน หรือยังคงมีประจำเดือนมาบ่อยๆ คือมีระยะห่างระหว่างรอบเดือนที่น้อยกว่า 21 วัน ก็อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น

                           - มีมดลูกอักเสบ แต่มักมีปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย

                           - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                           - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ เป็นต้น 

                           - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                           ดังนั้น หากยังคงมีเลือดออกผิดปกติอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ